Vanhempainvartti-ilta 11.10. klo 15-19

Posted by on loka 20, 2017 in Yleinen | No Comments

Opettajatapaamiset toteutetaan NonStop -periaatteella eli luokan- ja aineenopettajat ovat sijoittuneet omien pöytiensä äärelle liikuntasaliin. Etäisyys pöydästä toiseen on riittävä, jotta pöytäkeskustelut eivät kuulu muihin pöytiin.  Aina silloin kun opettajan luona ei ole ketään keskustelijaa, hänen luokseen voi mennä juttelemaan oman lapsen kouluasioista. Yhteen opettajakohtaamiseen on mahdollista käyttää aikaa max 10-15 min. Pitempiaikaiselle keskustelutarpeelle pitää varata opettajalta erillinen aika.

Tavoittelemme tällä tapaamiskäytännöllä seuraavia etuja: 

  • Vanhemmat voivat tavata oman lapsensa kaikki opettajat. Useinhan vanhempainillassa tapaamiset jäävät vain omaan luokanopettajaan tai luokanvalvojaan.
  • Vanhemmat voivat hoitaa kaikki opettajatapaamiset keskitetysti yhden illan aikana, mikä helpottaa etenkin monilapsisia perheitä.
  • Ne vanhemmat, jotka hakevat lapsensa koulusta, voivat hyödyntää hakureissua opettajatapaamisiin.

Turhia odotteluaikoja ei pitäisi syntyä kovin paljon – sellaisiakin hetkiä varten meillä on ratkaisu: Koulumme 8. luokkalaiset pitävät kahviota koulun aulassa keräten varoja luokkaretkeensä.