Koulun ja päiväkodin toiminta

Lukuvuosi 2018–2019
– Koulu alkaa to 9.8.2018.

Syyslukukausi (09.08.–21.12.2018)
– syysloma 22.- 28.10.2018 (viikko 43)
– joululoma 22.12.2018–06.01.2019

Kevätlukukausi (07.01.–01.06.2019)
– talviloma 4.–10.3.2019 (viikko 10)
– pääsiäisloma 18.–22.4.2019 (HUOM! Kiirastorstai 18.4.2019 on vapaapäivä)
–  vappupäivä ke 1.5. ja helatorstai 30.5 ovat vapaapäiviä

– lukuvuosi päättyy la 1.6.2019

Pidämme lukuvuoden aikana kaksi työlauantaita, 08.09. ja 26.1, jotka ovat sekä oppilaiden että henkilökunnan työpäiviä.

Luokka / lv. 2018–2019 Luokanopettaja/-valvoja        
Esiopetus (Välivainio) Päivi Pylkkänen        
Esiopetus (Maikkula) Anne Siliämaa        
1. lk. Säde Pokka        
2. lk. Iiris Viheroksa        
3. lk. Anne Ainesmaa        
4. lk. Kirta Piri        
5. lk. Anssi Lautamo        
6. lk. Mirja Salminen        
7. lk. Nina Tiiro        
8. lk. Elina Palojärvi        
9. lk. Raija Pekkanen    
           
Oppiaine Opettaja        
Äidinkieli Leea-Kaisa Sarkkinen        
Englanti/Ruotsi Nina Tiiro        
Matematiikka/FY/KE Raija Pekkanen        
Terveystieto Elina Palojärvi        
Historia/Yhteiskuntaoppi Riitta Hautamäki        
Biologia/Maantieto Elina Palojärvi        
Uskonto Tapio Pokka        
Tekninen työ 3.–6. lk. Anssi Lautamo        
Tekninen työ 7. lk. Samuel Halonen        
Musiikki Samuel Halonen        
Liikunta Petri Ojala, Riikka Krogerus        
Kotitalous Elina Palojärvi        
Tekstiilityö/Kuvaamataito/
Oppilaanohjaus
Kirta Piri        
           
8. ja 9. luokkien valinnaisaineet Valinnaisaineen opettaja        
Kotitalous Elina Palojärvi        
Tekninen työ Samuel Halonen        
Liikunta Petri Ojala        
Luova kirjoitus Leea-Kaisa Sarkkinen        
Tietotekniikka- ja mediataidot Samuel Halonen        
           
5. ja 6. luokkien valinnaisaineet          
Tietotekniikka ja robotiikka Samuel Halonen        
Liikunta Petri Ojala        
Luova kirjoitus Leea-Kaisa Sarkkinen        

Verso tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta ja turvallisen päivähoitopaikan 3–6-vuotiaille lapsille. Varhaiskasvattajina toimivat lastentarhanopettajat.

–   päiväkoti on avoinna ma–pe  klo 7.30–16.30
–   kristilliset arvot kasvatuksen ja opetuksen perustana
–   pienet ryhmät ja lapsen yksilöllinen huomioiminen
–   tiivis yhteistyö kotien kanssa
–   saumaton oppimispolku päiväkodista kouluun
–   esiopetusikäisten lasten ap-/ip-hoito

Vapaita hoitopaikkoja voi tiedustella päiväkodin johtaja Marja-Liisa Marttilalta p. 044 763  7730, marja-liisa.marttila(at)oulunkristillinenkoulu.fi.
Päiväkoti Verson puhelinnumero on 044 040 2063. Osoitteemme on Luokotie 4, 90530 Oulu. Kotisivumme on www.oukris.fi.

Loma-ajat ovat kristillisen koulun loma-aikojen mukaan (ks. koulun työ- ja loma-ajat). Päivystys on loma-aikoina Maikkulassa Päiväkoti Toivossa lukuunottamatta heinäkuuta sekä jouluaaton ja loppiaisen välistä aikaa.

Toivo tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta ja turvallisen päivähoitopaikan 1–6-vuotiaille lapsille. Varhaiskasvattajina toimivat lastentarhanopettajat (yli 3-vuotiaiden ryhmässä).

–   päiväkoti on avoinna ma–pe klo 7.30–16.30
–   kristilliset arvot kasvatuksen ja opetuksen perustana
–   1–2-v. ryhmä “Säteet” (1 lastenhoitaja / 4 lasta)
–   3–6-v. ryhmä “Kipinät” (1 lastentarhanopettaja / 8 lasta)
–   esiopetus + ap-/ip-hoito

Vapaita hoitopaikkoja voi tiedustella päiväkodin johtaja Marja-Liisa Marttilalta p. 044 763  7730, marja-liisa.marttila(at)oulunkristillinenkoulu.fi.
Päiväkoti Toivon puhelinnumero on 044 977 9016. Osoitteemme on Kangaskontiontie 9 A, 90240 Oulu. Kotisivumme on www.oukris.fi.

Loma-ajat: heinäkuu sekä joulun ja uudenvuoden välinen aika.

Päiväkodeillamme on käytössä Oulun kaupungin palveluseteli. Palveluseteli on tulosidonnainen ja sisaralennukset huomioidaan asiakasmaksujen omavastuuosuutta määritettäessä. Päivähoitomaksu on 30 € korkeampi kuin kaupungin päiväkodeissa: yli 3 v. 755 €/kk/lapsi ja alle 3 v. 1 253 €/kk/lapsi.

20 h/vko  varhaiskasvatuksen hinta on alle 3-v. 690,00 €.
20 h/vko -hoidon hinta on yli 3-v. 416,00 €.

Palvelusetelin omavastuun enimmäismäärä on 320 €/kk/lapsi ja pienin omavastuuosuus on 30 €/kk/lapsi. Perheen toisesta lapsesta omavastuun enimmäismäärä on 160 €/kk/lapsi. Jokaisesta seuraavasta lapsesta omavastuu on 20 % ensimmäisen nuorimman lapsen maksusta. Esiopetusikäisen lapsen omavastuun enimmäismäärä on 162 €/kk/lapsi.

Poissaoloja hoidosta ei hyvitetä lukuunottamatta kesäajan poissaoloja.

Versossa on tarjolla 5-vuotiaiden maksuton 20 tunnin varhaiskasvatus.

REKISTERISELOSTE

Visma InCommunity Oy
Vaasanpuistikko 17
65100 Vaasa Henkilötietolaki (523/99) 10 §
(06) 320 2500
http://www.visma.fi/inschool

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Oulun kristillinen koulu
Osoite: Luokotie 4, 90530 Oulu
Muut yhteystiedot: kanslia@oulunkristillinenkoulu.fi p. 044 0404518

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Koulusihteeri
Osoite: Luokotie 4, 90530 Oulu
Muut yhteystiedot: koulusihteeri@oulunkristillinenkoulu.fi p. 044 973 6591

3. Rekisterin nimi

Visma InSchool Primus -järjestelmä

4. Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Visma InSchool Primus -järjestelmä on kouluhallinnon kokonaisjärjestelmä, jolla hoidetaan Oulun kristillisen koulun koulutoimi. Se ei tarvitse rinnalleen muuta ohjelmistoa tai järjestelmää.

Tietojärjestelmän ydinohjelma on Visma InSchool Primus.

Julkisuuslain näkökulmasta kaikkia muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia voidaan pitää apu- tai työkaluohjelmina. Muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia ovat lukujärjestyksen suunnitteluohjelma Kurre sekä Primuksen ja Kurren yhteinen www-liittymä Wilma.

5. Rekisterin tietosisältö

Primus sisältää seuraavat henkilörekisterit: opiskelijarekisteri (sis. huoltajatiedot), opettajarekisteri, henkilökuntarekisteri, sijaisrekisteri, johtokuntarekisteri, aamu- ja iltapäivätoiminnan rekisteri. Henkilötietoja on mukana myös mm. arvioinnin rekisterissä sekä pedagogisten asiakirjojen ja tukitoimien rekistereissä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tärkeimmät lähteet ovat kunnan/kaupungin koulutoimi ja muut hallinnonalat sekä opettajat, oppilaat ja heidän vanhempansa. Tietoja saadaan myös opiskelijoiden aiemmista oppilaitoksista ja aluehallintovirastoista

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tiettyjä henkilöön kohdistuvia tietoja luovutetaan säännöllisesti viranomaistahoille, esim. Kansaneläkelaitokselle. Tietoja voidaan harkinnanvaraisesti luovuttaa myös muihin tarkoituksiin, esim. jatko-opintoihin pyrkimistä varten. Joitakin tietoja voidaan myös julkaista esim. oppilaitoksen www-sivuilla. Henkilö voi kieltää tietojensa luovuttamisen ja julkaisun.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden sisällä, joiden Euroopan Komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Käyttöoikeudet on annettu käyttäjäryhmittäin. Käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan tekemällä tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai käynnillä rekisterinpitäjän luona.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata.